Via deze samenwerking beoogt de stad Sint-Truiden haar imago van militair vriendelijke stad te verhogen en gelijktijdig wordt tegemoetgekomen aan de beleidsoptie om het leger meer op de maatschappij te richten