De Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), is een samenwerkingsverband dat werd opgericht tussen de militaire overheid en de stad Sint-Truiden, met een formeel- en uitvoerend comité, welke ter gelegenheid van de Taptoe 2006 officieel erkend werd door de toenmalige minister van defensie André Flahaut. Een unicum in België.

Het samenwerkingsverband of officieel genaamd het comité BMS – Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden – betreft een autonome vereniging, met andere woorden een feitelijke vereniging, waarvan het patroonschap door de stad Sint-Truiden, onder leiding van burgemeester, wordt waargenomen

Het samenwerkingsverband ontwikkelt op geregelde basis specifieke activiteiten, die gericht zijn naar alle burgers en militairen (actieve, blauwhelmen, burgerpersoneel, gepensioneerden, reservisten, etc.).

De opbrengsten van een aantal evenementen worden,naar goede gewoonte, besteed aan een aantal goede doelen.

Ze zeggen wel eens dat Sint-Truiden de meest militairvriendelijke stad van België is. 

Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf. Het is een gezegde dat komt van vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn. 

Ondanks het spijtig dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, houden wij deze eer als meest militairvriendelijke stad van België hoog dankzij de vestiging van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg. 

Sinds de omvorming van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO (sedert het academiejaar 2007-2008) – de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem – is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen. 

In deze context is het belangrijk dat er goede contacten zijn zowel met de basis van Bevekom (Beauvechain), die een peterschap heeft met de stad Sint-Truiden, als met de KSOO van Saffraanberg

Deze goede contacten kunnen enkel maar leiden tot activiteiten en evenementen, die de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling kunnen geven, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch. Dit alles kadert trouwens perfect in mijn visie waarbij het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe en die ik als (voormalig) voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van volksvertegenwoordigers ook altijd (heb) verdedig(d). En in dit verband is het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), een samenwerkingsverband tussen de militaire overheid en de stad Sint-Truiden met twee groeperingen (formeel comité en uitvoerend comité) opgericht, dat ter gelegenheid van de Taptoe 2006 officieel erkend werden door de toenmalige minister van defensie André Flahaut. Een unicum in België. 

Via deze samenwerking verhoogde de stad Sint-Truiden haar imago van militairvriendelijke stad en gelijktijdig komt het leger tegemoet aan de beleidsoptie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten. 

Het samenwerkingsverband of officieel genaamd het comité BMS – Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden – betreft een autonome vereniging, met andere woorden een feitelijke vereniging, waarvan het patroonschap door de stad Sint-Truiden, onder leiding van de burgemeester, wordt waargenomen. Er is een formeel en een uitvoerend comité. Het is het laatste dat het echte werk doet met vrijwilligers en ex-militairen. 

Het samenwerkingsverband ontwikkelt op geregelde basis specifieke activiteiten, die gericht zijn naar alle militairen (actieve, blauwhelmen, burgerpersoneel, gepensioneerden, reservisten, etc.). De opbrengsten van ….. (een aantal evenementen) worden, naar goede gewoonte, besteed aan een aantal goede doelen.

Sint-Truiden heeft niet voor niets het peterschap van de 1e Trainingswing van de Luchtmacht in Bevekom (Beauvechain) aanvaard bij de verhuizing van Brustem naar Bevekom (Beauvechain) in november 1996.