Enerzijds, bijdragen tot het nauw betrekken van de militairen en hun familie bij het leven in de stad Sint-Truiden en zo hun de stad beter leren kennen en anderzijds de inwoners van Sint-Truiden en omgeving beter vertrouwd maken met het militaire gebeuren in het algemeen en op het grondgebied Sint-Truiden in het bijzonder.

Goede contacten tussen militairen en burgers kunnen enkel maar leiden tot activiteiten en evenementen, die de stad Sint-Truiden en de hele regio de nodige uitstraling kunnen geven, zowel economisch, als socio-cultureel en/of toeristisch. Dit alles kadert trouwens perfect in de visie waarbij het leger zoveel mogelijk moet ‘opengetrokken’ worden naar de burger toe.

Achtergrond

Ze zeggen wel eens dat Sint-Truiden de meest militair vriendelijke stad van België is.Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf.
Het is een gezegde dat komt van vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.

Ondanks het dichtgaan van de militaire basis in Brustem in 1996, houden wij deze eer als meest militair vriendelijke stad van België hoog dankzij de voormalige Koninklijke Technische School Saffraanberg, welke sedert het academiejaar 2007 – 2008 werd omgevormd tot de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) in Saffraanberg

– de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem – waardoor de militaire aanwezigheid in onze stad nog is toegenomen.

In deze context is het belangrijk dat er goede contacten zijn zowel met de KSOO van Saffraanberg als met de basis van Bevekom (Beauvechain), die een peterschap heeft met de stad Sint-Truiden sinds de verhuis van de vliegbasis Brustem in 1996.