Het Militair Commando van 
Provincie Limburg…

www.mil.be –  Het Militair Provinciecommando | Defensie

De BMS-leden, oud-militairen kennen zeker dit organisme, nochtans kan een kleine opfrissing over de opdrachten van pas komen, zeker voor de niet-militaire leden, die Defensie misschien niet zo goed kennen.

Een militair commandant van een provincie is de raadgever van de provincie gouverneur en komt in actie bij crisissen: terrorisme, epidemie, natuurcatastrofe (overstromingen, storm, aardbeving, …) “Seveso”-alarm (chemisch), vliegtuigcrash, zwaar trein ongeluk, enz.

Hij verwittigt de bevolking als er militaire oefeningen plaats zullen vinden (“geen paniek, dit is een oefening, geen oorlog!”). In die hoedanigheid kan hij ook, indien nodig, een onderzoekscommissie voor maneuverschade inschakelen.

Voor de reserve organiseert het commando van de provincie nationale en provinciale activiteiten in het kader van Joint the Reserve Program


Hij organiseert en coördineert publieke relatie, protocollaire en communicatie activiteiten in zijn provincie, zoals het concert van 11 mei.

Hij coördineert en geeft steun aan vaderlandslievende organisaties.  

De huidige Commandant van de Provincie Limburg is kolonel Ir Philippe Ganne. 
Naast het gebouw van het Commando van Provincie Limburg, vindt u “het Defensie Huis / Infocentrum Defensie” dat alle vragen i.v.m. rekrutering en jobs beantwoord. (Guffenslaan 24).