Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden

Ze zeggen wel eens dat Sint-Truiden de meest militairvriendelijke stad van België is.

Deze titel, of noem het slogan, is zeker niet uitgevonden door de Truienaren zelf. Het is een gezegde dat komt van vele militairen, die in Sint-Truiden, hetzij professioneel, hetzij via hun legerdienst in Bevingen, Brustem en/of Saffraanberg gekazerneerd (geweest) zijn.

Lees verder

Waarom bestaat BMS?

Via deze samenwerking beoogt de stad Sint-Truiden haar imago van militairvriendelijke stad te verhogen en gelijktijdig wordt tegemoetgekomen aan de beleidsoptie om het leger meer op de maatschappij te richten

Lees verder

Ons protocol bij BMS Sint-Truiden

Het doel van deze overeenkomst is om de goede samenwerking tussen de militaire gemeenschap en het stadsbestuur van Sint-Truiden concreet gestalte te geven.

Lees verder

Onze streefdoelen bij BMS Sint-Truiden

Enerzijds, bijdragen tot het nauw betrekken van de militairen en hun familie bij het leven in de stad Sint-Truiden en zo hun de stad beter leren kennen en anderzijds de inwoners van Sint-Truiden en omgeving beter vertrouwd maken met het militaire gebeuren in het algemeen en op het grondgebied Sint-Truiden in het bijzonder.

Lees verder

Onze organisatie

Het comité BMS - Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-Truiden omvat een formeel en een uitvoerend comité. Het is het laatste dat het echte werk doet met vrijwilligers en ex-militairen.

Lees verder

Het droneboek

De drone is een begrip geworden dat in vele gedaanten en onder diverse namen de aandacht opeist. Naast deaanvankelijk vooral militaire toepassingen van het onbemande vliegtuig worden inmiddels vele andere mogelijkheden van de drone ontwikkeld.

Lees verder

Neem plaats in het echte toestel, VR-bril op en zet U schrap voor een sensationele vlucht.

Lees verder