Militaire Academie 05 Oktober 2017

Het comité “Burgerlijke Militaire Samenwerking” Sint-Truiden organiseert op donderdag 05 oktober 2017 om 20u00 zijn 10te Militaire Academie in de Academiezaal te Sint-Truiden 

Het thema is “De NAVO vandaag en morgen: terug naar een Koude Oorlog? ” 

Dit onderwerp is, door de gebeurtenissen van de voorbije jaren actueler dan ooit en past volledig in één van de doelstellingen van BMS, namelijk: “De Truienaren meer vertrouwd maken met het militaire gebeuren”

Gaan we naar een ‘Koude Oorlog 2.0’ in de komende jaren? Niemand heeft een glazen bol die het antwoord kan geven op die vraag. Maar je kan je wel een eigen mening vormen over het onderwerp door op 5 oktober te komen luisteren in de academiezaal naar de toespraak van Brigade Generaal or

Patrick Wouters, (ex-) luchtmacht-piloot, (nieuw-) Truienaar, en werkzaam op het NAVO Hoofdkwartier.

Het wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijke avond die naar goede gewoonte wordt afgesloten met een gezellige babbel achteraf (twee drankjes aangeboden door BMS) in de foyer van de Academiezaal.

De toegang is eveneens naar goede gewoonte gratis.

Gelieve, uit praktische overweging op voorhand in te schrijven, dit ten laatste op 02 oktober 2017 bij de UiTbalie van het cultuurcentrum ‘de Bogaard’: uitbalie@sint-truiden.be of telefonisch 011-70 17 00

De Academiezaal ligt in de Plankstraat 18, op wandelafstand van de Grote Markt achter de Onze Lieve Vrouwkerk.

Benny Croes 

Kolonel V/h Vlegwezen b.d.

Vorrzitter BMS

Mede namens :

Hilde Vautmans  Schepen Militaire Zaken Stad Sint-TruidenVeerle HeerenBurgemeester  Stad Sint-TruidenJan Abts  Kolonel StafbrevethouderCommandant Koninklijke School voor Onderofficieren(Saffraanberg)Danny VandenberkKolonel Vlieger, Ir Stafbrevethouder  Commandant1ste Wing (Beauvechain)

“POLITIEKERS GEEF ONS RUSLAND TERUG!” kan je hier en daar zien op grote spandoeken, wanneer je langs Haspengouwse plantages rijdt. De fruittelers kunnen sinds 2014 geen appelen en peren meer exporteren naar Rusland – tot dan hun grootste afzetmarkt – en roepen de Europese Unie op om de Russische boycot stop te zetten. Alle begrip daarvoor. Maar het is datzelfde Rusland dat in 2014 zonder verpinken de internationale rechtsorde en wereldkaarten meende te moeten hertekenen door subversie te ondersteunen in de zuidoostelijke provincie van Ukraine en op de meest brutale wijze de Krim terug te brengen in haar invloedssfeer. Nu ook blijkt dat Poetin niet terugdeinst om onze verkiezingen te manipuleren, is er een brede consensus ontstaan in de westerse wereld over het feit dat Rusland eerst de Donbass en de Krim moet teruggeven aan Ukraine alvorens onze relaties kunnen genormaliseerd worden. En zo is Limburgs fruit ongewild een pion geworden op het geopolitieke schaakbord.

Sinds 1949 bewaakt de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO in ’t kort, de spelregels die van toepassing zijn op dat schaakbord. Tot 1989 was de koude oorlogssfeer bepalend voor normen en waarden die werden gehanteerd voor de bescherming van vrede en veiligheid in Europa. Na het verdwijnen van de Sovietunie werd weleens beweerd dat het zogenaamde vredesdividend de afschaffing van de NAVO kon inhouden. Maar de plotse verstoring van voornoemde spelregels hield eveneens het einde in van een relatieve stabiliteit op het wereldtoneel, die tot vandaag nog niet is teruggekeerd. Eén van de hoofdtaken en prioriteiten, die de leiders van de NAVO-lidstaten zichzelf dan ook stelden is het herstellen en bevorderen van geopolitieke stabiliteit rondom het verdragsgebied. Daarom heeft de NAVO-partnerschapsrelaties opgebouwd met meer dan 40 landen rondom ons en werkt het nauw samen met Internationale Organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Afrikaanse Unie e.a. om crisissen te beheersen, piraterij in te perken en terrorisme te bekampen vóór het zich verplaatst naar onze contreien. Bewust van het feit dat een oplossing nooit enkel militair kan zijn, rekent de NAVO ook steeds op samenwerkingsverbanden met Gouvernementele en Non-Gouvernementele Organisaties, bijvoorbeeld bij het heropbouwen van een staatsstructuur in landen, waar die verzwakt of afwezig is om ervoor te zorgen dat het leger zijn burgers beschermt in plaats van ze te bestelen en te onderdrukken. 

Als Belgische Minister van Buitenlandse Zaken stelde Pierre HARMEL in 1967 een rapport voor aan de Noord-Atlantische Raad waarin een driesporenbeleid werd vooropgesteld ten aanzien van het toenmalige Oostblok: afschrikking en defensie, gecombineerd met dialoog. De zogenaamde Harmel-doctrine verloor wat van haar haar relevantie toen het Oostblok instortte, de Sovietunie uiteenviel en de koude oorlog tot een einde kwam. Vijftig jaar later wordt ze echter meer dan ooit weer de basis voor het politiek-militaire denken van de verdragsorganisatie. Sinds dit jaar vormen Amerikaanse, Britse, Duitse en Canadese detachementen de kern van een dispositief van ‘voorwaartse aanwezigheid’ in de Baltische staten en Polen, versterkt door andere geallieerden, waaronder België. Onze F16’s nemen ook deel aan een beurtrol voor ‘Air Policing’ in de Baltische staten, om de Russen ‘af te schrikken’; en om er geen twijfel over te laten dat we ze ook zullen verdedigen als er toevallig enkele honderden mannelijke ‘all-in’ vakantiegangers zouden opduiken in het Russischsprekend gedeelte van Estland of Letland, die zich plots tot ’kleine-groene-mannetjes’ verpoppen op hetzelfde ogenblik dat de websites van banken en staatsinstellingen door een ‘denial-of-service’ attack worden platgelegd, met vriendelijke groeten uit Moskou.

Nuttige info
  • 05/10/2017
  • Academiezaal Sint-Truiden