De drone is een begrip geworden dat in vele gedaanten en onder diverse namen de aandacht opeist. Naast deaanvankelijk vooral militaire toepassingen van het onbemande vliegtuig worden inmiddels vele andere mogelijkheden van de drone ontwikkeld.

Het traject van het onbemande luchtvaartuig tijdens vijandelijkheden, dat al meer dan een eeuw geleden begon, is vrijwelonbekend. De drone heeft vanaf de eeuwwisseling tijdens lokale conflicten een doorbraak geforceerd. De technologischevooruitgang blijft enorme mogelijkheden bieden. De burgerlijke toepassingen van de drone worden almaar uitgebreideringezet in steeds meer aspecten van de samenleving. Het verhaal van de drone zit vol verrassingen. Zijn toekomst wordtmet de dag nog boeiender. Dankzij een haast onuitputtelijk arsenaal aan bronnen plaatst de auteur de wereld van dedrones in een uniek daglicht.

André Jansens is voormalig piloot van de Belgische Luchtmacht. Hij vloog achtereenvolgens Thunderstreak, Mirage en F-16 en was actief als vlieginstructeur. Als Kolonel-Vlieger-Stafbrevethouder was hij korpsoverste van de basis in Kleine Brogel. Eerder publiceerde hij 60 jaar vliegen in Weelde, waarin hij de historiek schetst van het militaire vliegveld vanzijn geboortedorp.

Kenmerken

730 bladzijden met ruim 460 foto’s en illustraties. Soft cover. In het Nederlands.

Aankoop

De aankoopprijs via drekedrone@gmail.com en in DronePort Sint-Truiden bedraagt € 67.

Het boek is ook beschikbaar in de webwinkel van de uitgever Gompel&Svacina en in de fysieke en digitale boekhandelin België en Nederland.

Eenmalig lanceeraanbod

Bij bestelling en betaling, ten laatste op 30 september bedraagt, de kostprijs per exemplaar exclusief verzending € 62.

Bestelling tijdens lanceeraanbod is enkel mogelijk langs drekedrone@gmail.com.

Praktisch

Gelieve bij elke bestelling te willen vermelden: afhaling in DronePort of je leveringsadres. Verzendingskosten inBelgië met thuislevering bedragen € 9. Verzendingskosten naar Nederland met thuisleveringbedragen € 11. Betaling van het boek + eventuele verzendingskosten op naam vanDreke Drone IBAN BE57 0018 8881 6635.

Beschikbaarheid

Thuislevering of aankoop/afhaling in DronePort vanaf begin september 2020.