BMS staat voor Burgerlijke Militaire Samenwerking. Ook naar de jeugd toe wil BMS zich inzetten om jongeren kansen te bieden via de Koninklijke Luchtcadetten Van België een aanzet te vinden voor een loopbaan binnen Defensie of in de Luchtvaart. Hieronder een beetje info over de Koninklijke Luchtcadetten van België.

Ben je 14 of 15 jaar? Luchtvaartfan? Heb je zin voor team spirit? Interesse om zelf een zweefvliegtuig te besturen? “JOIN THE BELGIAN AIR CADETS”

Een stukje geschiedenis… Reeds in 1928 tekende de beweging zich af die aanleiding zou geven tot het ontstaan van een luchtcadettenvereniging. Eerst de Aero-club, met de hulp van wat toen de Militaire Luchtvaart was, nadien verschillende personaliteiten die in hun persoonlijke naam handelden en een instelling, het Nationaal Comité voor Luchtvaartpropaganda, hebben zich ingespannen om de basis te leggen van de voorlichting betreffende de luchtvaart, bestemd voor de jongeren. Zo werd eerst de « Belgian Air Scouts » opgericht, nadien vooral de « Belgian Air Cadets » waarvan een eerste smaldeel in 1939 met zijn opleiding begon, onder impuls van een jonge enthousiaste man die nadien hoofdpiloot van de helikopters bij de Sabena zou worden : Gerard Tremerie.

In december 1955 zegde de Belgische Luchtmacht haar officiële steun toe aan deze vereniging die voortaan op stevige basis berustte.

De statuten van de nieuwe v. z. w. « De Luchtcadetten van Belgie », werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1956, en zij is nog steeds een louter burgerlijke jeugdbeweging waaraan de toenmalige Luchtmacht haar grootste steun verleent, in het kader van een harmonische integratie van het Leger en de Natie.

Toelatingsvoorwaarden

Om geselecteerd te kunnen worden, dien je te voldoen aan de voorwaarden: vermeld op de website: www.belgianaircadets.be

De selectie

Elk jaar beschikt onze vereniging over zo’n 300 kandidaten waaruit, via een uiterst nauwkeurige selectie, 50 jongeren geselecteerd worden. Velen onder hen zullen kans maken om later in de militaire of burgerluchtvaart te gaan werken.

Fase 1 : theoretische examens (moedertaal en wiskunde) en sportproeven

De theoretische examens en de sportproeven worden over het algemeen georganiseerd op een zaterdag ergens midden september van het jaar dat je je kandidatuur gesteld hebt. Zij vinden plaats in de Koninklijke School voor OnderOfficieren (KSOO) in Saffraanberg. Het zijn uitsluitend schriftelijke examens van het niveau einde 1ste jaar van de 2de graad Algemeen Secundair Onderwijs. Je moet 50% behalen op elk van de 2 examens, dus zowel op moedertaal als op het examen wiskunde. Beide proeven zijn meerkeuzevragen. Om geslaagd te zijn voor de sportproeven moet je minstens 50% behalen op het TOTAAL van de gezamenlijke proeven.

FASE 2 : Medisch Onderzoek

Eens je voor de fase 1 geslaagd bent, word je opgenomen in een klassement volgens het aantal behaalde punten.

Dit klassement wordt apart bepaald per taalstelsel. In de loop van de maanden oktober en november van het jaar van je kandidatuur, worden de kandidaten opgeroepen volgens dit klassement en worden ze naar Neder-Over-Heembeek gestuurd om hun medische testen af te leggen.

De testen zijn streng omdat ze gebaseerd zijn op de eisen voor jachtpiloten. Enkel de beste kandidaten worden weerhouden. De selectie stopt van zodra we over 20 Franstalige en 30 Nederlandstalige kandidaten beschikken.

Hieronder vind je een overzicht van de testen :

Gezichtsvermogen NKO (Neus, keel en Oren) ECG (Electrocardiogram) Longtest Algemeen onderzoek Belangrijke opmerking!!!

De belangrijkste reden voor het niet slagen om medische redenen is het gezichtsvermogen. Je gezichtsvermogen zonder correctie moet 10/10 bedragen en je mag niet de geringste afwijking in kleuren- of dieptezicht hebben. Een correctie zoals bril, contactlenzen of een operatie zijn niet toegestaan!

Meer en meer jongeren worden eveneens geweigerd voor gehoorproblemen. Bescherm je gehoor door het gebruik van koptelefoons van MP3’s, draagbare CD spelers, enz… te vermijden en niet te dicht in de buurt van de boxen te gaan staan als je een avondje uit gaat. Meer informatie? Na het afsluiten van de inschrijvingen worden voorbeeldvragen moedertaal en wiskunde en informatie omtrent de sporttesten naar alle kandidaten toegestuurd.

Meer info? www.belgianaircadets.be E-mail: secr.bac@mil.be

Denys Jean - Pierre. Ing Quality Engineer Q Consult Dorpsstraat 68 3440 Halle Booienhoven Tel: 011 782023 Gsm: 0497452818 Fax: 011 765579